თამარ მეფე
(ბარელიეფი)

 ჰორელიეფი

 გრიფონი

 გრიფონი
(დეტალ )

 ვეფხი  

  ვეფხი
(დეტალ)

 

 

Design  by David Gviniashvili. 2012-2015. All Rights Reserved.