ალექსანდრე გრიბოედოვის
 ძეგლი

თბილისი, საქართველო
1961

 ალექსანდრე გრიბოედოვის
 ძეგლი

(დეტალი)
თბილისი, საქართველო
1961

 ალექსანდრე გრიბოედოვის
 ძეგლი

თბილისი, საქართველო
1961

 ალექსანდრე გრიბოედოვის
 ძეგლი

(დეტალი)
თბილისი, საქართველო
1961

 აკადემიკოს ნ. ბოგოლუბოვის
 ძეგლი

დუბნა, რუსეთი 2001

 აკადემიკოს ნ. ბოგოლუბოვის
 ძეგლი

(დეტალი)
დუბნა, რუსეთი 2001

 გენერალი პეტრე ბაგრატიონის
 ძეგლი

თბილისი, საქართველო 1984

 გენერალი პეტრე ბაგრატიონის
 ძეგლი

(დეტალი)
თბილისი, საქართველო 1984

 გენერალი პეტრე ბაგრატიონის
 ძეგლი

თბილისი, საქართველო 1984

 გენერალი პეტრე ბაგრატიონის
 ძეგლი

(დეტალი)
თბილისი, საქართველო 1984

 გენერალი პეტრე ბაგრატიონის
 ძეგლი

მოსკოვი, რუსეთი 1999

 გენერალი პეტრე ბაგრატიონის
 ძეგლი

(დეტალი)
მოსკოვი
, რუსეთი 1999

 ერეკლე მეორეს
 ძეგლი

თბილისი, საქართველო 1971

 ერეკლე მეორეს
 ძეგლი

(დეტალი)
თბილისი, საქართველო 1971

 ერეკლე მეორეს
 ძეგლი

თბილისი, საქართველო 1971

 ერეკლე მეორეს
 ძეგლი

(დეტალი)
თბილისი, საქართველო 1971

 შოთა რუსთაველის ძეგლი
ბუდაპეშტი, ბულგარეთი 2011

 შოთა რუსთაველის ძეგლი
(დეტალი)
ბუდაპეშტი, ბულგარეთი 2011

 კომპოზიცია "სევდა
(მარმარილო)

 კომპოზიცია "სევდა
(მარმარილო)
(დეტალი)

 მონუმენტის მოდელი
 "მეფე დავით
IV აღმაშენებელი"
(გიბსი)
 მონუმენტის მოდელი
 "მეფე დავით
IV აღმაშენებელი"
(გიბსი)
 მონუმენტის მოდელი
 "მეფე დავით
IV აღმაშენებელი"
(გიბსი)
 მონუმენტის მოდელი
 "მეფე დავით
IV აღმაშენებელი"
(გიბსი)

 

 

Design  by David Gviniashvili. 2012. All Rights Reserved.