აკაკი წერეთელი
(ესკიზი)

 აკაკი წერეთელი
(ესკიზი)

 პრომეთე
(ესკიზი და დეტალები)


 

 ლუდვიგ ვან
 ბეტხოვენი

(ესკიზი და დეტალები)

 იპოლიტე ხვიჩია
(ესკიზი )

 იპოლიტე ხვიჩია
(ესკიზი )

 ქ. დუბნას სიმბოლიკა
(ესკიზები)

 პეტრე ბაგრატიონი
(ესკიზი )

 კონსტანტინე არსაკიძე
(ესკიზი )

 ჩონგური
(ესკიზი )
 აღმოსავლეთის პოეტი
(ესკიზი )
 ილია ჭავჭავაძე
(ესკიზი )
 ილია ჭავჭავაძე
(ესკიზი )
Galaktion Tabidze
 გალაქტიონ ტაბიძე
(ესკიზი )
 არქიმედე
(ესკიზი )
 რევაზ ლაღიძე
(ესკიზი )
 ზ. ფალიაშვილი
(ესკიზი )
 ნ. ბოგოლუბოვი
(ესკიზი )
 
 

 

 

Design  by David Gviniashvili. 2012-2015. All Rights Reserved.